Provoz e-shopu je momentálně pozastavený a pracuje se na jeho nastavení. Všechny případné objednávky budou stornovány. Děkuji za pochopení.

Reklamační řád

Nedílnou součástí obchodních podmínek je reklamační řád. Kupující je povinen seznámit se s obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.  Jako doklad pro uplatnění reklamace je ke každému zakoupenému zboží vystavena faktura, kterou zasíláme na e-mail po dokončení transakce.

Reklamace prosím posílejte na e-mail jarda@brutalmask.cz

Stáhněte si reklamační formulář, který vyplněný zašlete na výše uvedený e-mail nebo na fyzickou adresu uvedenou v obchodních podmínkách. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní. Nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz vzniká po kladném vyřízení reklamace a vzájemné dohodě.

Řešení sporů

Dojde-li ke sporu mezi kupujícím a prodávajícím, lze jej řešit mimosoudně nebo soudní cestou. Subjektem mimosoudního řešení sporu je Česká obchodní inspekce (ČOI) www.coi.cz. Mimosoudní řešení sporu lze zahájit pouze návrhem ze strany kupujícího. Ten může návrh podat do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího uplatnil své právo. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.